Novinky

Záujemcovia o štúdium09.04.2021

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 4-ročné, 8-ročné a 5-ročné bilingválne štúdium.

Prevádzka školy v období od 19.4.202104.02.2021

Vážení kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!
Radi by sme Vás touto cestou informovali o výučbe na našej škole od 19.4.2021.

Žiaci prvého stupňa (1. – 4.PYP AJ a SJ) pokračujú v prezenčnej výuke.

Školu otvárame pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. Zatiaľ však nemôžu prísť do školy žiaci prislúchajúcich ročníkov gymnázia ani MYPu.

Prezenčné vyučovanie je otvorené aj pre žiakov maturitného ročníka podľa upraveného rozvrhu.

Všetky zvyšné triedy školy pokračujú v dištančnej výuke.

Jednotlivé sekcie školy budeme v prípade potreby presnejšie informovať prostredníctvom EduPage alebo mailom cez triednych učiteľov.

Škola bude otvorená denne od 7:30 do 16:30. Dôrazne žiadame, aby ste túto možnosť využili len v nevyhnutných prípadoch a za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom
vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/202201.02.2021

Virtuálne DOD
PYP
Pokyny a prihláška do I.PYP SJ.
Instructions and Application Form for I.PYP AJ. - More information
GJH - 8-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 8-ročné štúdium.

GJH - 4-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 4-ročné štúdium.

GJH - 5-ročné bilingválne štúdium
Kritéria prijímania
Informácie o prijímaní

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 5-ročné bilingválne štúdium.

IB Diploma
Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2021
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2021/2022.
Pokyny k vyplneniu prihlasky 2021
The application to IBD programme for the school year 2021/2022
Instructions for filling in the application 2021

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská31.01.2021

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky29.12.2020

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky nájdete
Úspešní riešitelia 1. a 2. domáceho kola .

Novohradská newsletter - december 202020.12.2020

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek12.11.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf) (aktualizované 28.10.2020)

ŠKD25.08.2020

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2020/2021 (.pdf)

Stravníci v školskom roku 2020/202125.08.2020

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
Zobraziť informácie pre stravníkov...

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?