Oznamy

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA DO 1.ROČNÍKA ZŠ 2024/202514.06.2024

Slovenská sekcia
Komentár k výsledkom PYP SJ (.pdf)
Poradovnik PYP SJ (.pdf)
Anglická sekcia
Komentár k výsledkom PYP AJ (.pdf)
Poradovnik PYP AJ (.pdf)

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Stravníci v školskom roku 2024/202512.06.2024

STRAVNÉ JEDNOTKY od 2.9.2024
Poskytovanie dotácie na stravu od 2.9.2024

Stránka Informácie - Pre stravníkov

Novohradská Times12.06.2024

Vyšlo 3. čislo Novohradská Times (.pdf)

Všetky čísla nájdete na stránke: Aktivity na škole - Novohradská Times

Novohradská Newsletter10.06.2024

Vyšlo Májové číslo časopisu Novohradská Newsletter

Všetky čísla nájdete na stránke: Novohradská Newsletter

Predĺženie platnosti ISIC preukazu na šk. rok 2024/202504.06.2024

Postup na predĺženie platnosti získate po kliknutí na tento link

Stránka Informácie - ISIC

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2024/2517.05.2024

Výsledky prijímacích skúšok

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Budúce inovácie v učení vedy už dnes15.09.2020

Vďaka podpore Nórskych grantov a Slovenskej republiky vznikol školský projekt Budúce inovácie v učení vedy už dnes. Súčasťou tohto projektu je modernizácia chemického laboratória.
Viac informácií tu lab.gjh.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe.

Spojená škola Novohradská02.09.2016